ANASAYFA

"Tılsımat" kelimesi "Tılsım"ın çoğuludur. Tılsım, çözülmez düğüm anlamındadır. Yani onunla yapılan bazı işler artık çözülmeyecek derecede süreklilik arz etmektedir. Bazı alimlere göre, tılsım kelimesi, maklup / tersine çevrilmiş bir kelimedir. Musallat olan şey anlamındadır. Çünkü, tılsımla bazı şeylere nüfuz edilir, onlara karşı güç ve zor kullanılır ki, bu da musallat olma anlamına gelir. Tılsımat-ı Kur'aniye ise, herhangi bir konuda ilgili Kur'an ayetlerini yazmak, okumak veya ayetlerden meydana getirilen vefkler denilen şekiller çizmekle bir maksada ulaşmak için kullanılan bir tabirdir.
Cin, insana tasallut edince, onu korku, ürperti hisleriyle sefahat ve kötü alışkanlıklara sevk eder. Yani, sıkıntı ve korku, endişe ve ürperti ile insan ibadeti terk eder; içkiye, kötü alışkanlıklara, intihar etme duygusuna müptela olur. Böyle bir cin tasallutuna maruz kalan kişiler, eğer iyi niyetli, ihlaslı ve metafizik aleme kabiliyeti olan kişilere rast gelirse, Allah'ın (c.c.) izniyle şifa bulabilir. Sadece dindar olmak yeterli değildir; bazı medyumluk kabiliyetlerinin de olması gerekir. Bu olayların hepsi ilmidir. Bu bakımdan maddi menfaat için bu işi yapmayan ilim ehlinden yardım alınabilir. Ayrıca Kur'ani tılsımlar, ehil kimseler vasıtasıyla cinlerin tasallutuna uğramış insanlara yardımcı olabilir.
Cinlerin insanlarla birlikte olanlarına “Mir”, (çoğulu ummar, avamir) denir. Çocuklara musallat olanlarına “Ervah”, habis karakterli olanlarına “Şeytan”, üstündekilere “Marid”, daha güçlü olanına “ifrit” (çoğulu afarit) denir. “Hubs” cinlerin erkekleri, “habais” ise dişileridir.Cinler genellikle harabe ve çöllerde, hamamlarda, hurma öbeklerinde, çöplüklerde, türbe ve mezarlıklarda bulunurlar. Cinler erkeklerden çok kadınlara musallat olurlar. Cin insan suretine büründüğünde uzun sure bu halde kalmaz. Bazen ayrılırlar. Bu ayrılık anlarında kişi gayet sağlıklı dengeli biri gibi görünür. Hiçbir hastalık belirtisi göstermez. Cin varken namazdan, zikirden, Kur’an okunmasından hoşlanmaz.
Âlem: Kâinat, mevcudat, bütün cihan, Allah’ın varlığına delil olan, alâmet teşkil eden her şey, gibi anlamlara gelir. Âlem için, “mahlûkat, kâinat, masiva, mümkinat” gibi mânâlar veriliyor. Şu var ki, “varlık âlemi, yahut mümkinat âlemi” dediğimizde, “âlemin” bütün bunları içine aldığını, dolayısıyla da bunların hiçbirinin onu tek başına ifade edemediğini biliyoruz. Öyleyse nedir âlem? Allah’ın varlığını gösteren O’nun birliğine delâlet eden, O’na işaret eden her şey. Şu görünen âlemde birbiri içerisinde faaliyet gösteren, her biri ayrı bir dil ile Rabbini tespih eden ve O’nun varlığını aklı başında olanlara ders veren nice âlemler mevcut.
"Ulûhiyet, ilâhî âlem, yüce âlem." İlâh kelimesinden, vav ve te harflerinin ilavesiyle oluşan bir kelimedir. Sû ılere göre varlık tecellisinin ilk mertebesi olan "ehadiyet âlemi"ne denir. Bu mertebede Allah'ın bütün isimleri ve sıfatları zatında mevcuttur. Mutlak gayb âlemi de denen bu bilinmeyen, görünmeyen âlemde Allah Teâlâ, isim ve sıfatları mertebesine inmemiştir (Sinan Paşa, Tazarrûnâme, Nşr. A. Mertol Tulum, İstanbul 1971, 314 (93 no'lu dipnot), 351(344 no'lu dipnot). Tasavvufta genel olarak bilinmeyen mânevi âleme lâhût âlemi; insanlarla ilgili madde âlemine de nâsût âlemi denir.

 


 Metafizik hastalıkların belirtileri:

vesvese evham iç daraltısı ve devamlı huzursuzluk hali korkular ve endişeler içinizdeki çarpıntı ve heyecan 

elerinizde uyuşma anlamsız kıraplar ve uykusuzluklar aşırı unutkanlık dalgınlık Kararsızlık,geleceğe ait ümitsizlik duygusu hissetme, 

basit sebeplerle yakınlarına karşı agresif davranışlar (anne, baba, eş, arkadaş vs.) işlerinde anlaşılmaz aşırı kısmetsizlik ve irade dışı aksiliklerle karşılaşma,

sevdiklerinin her hareketinin kendisine ters gelmesi, sonra bundan pişman olması,bir türlü evlenememe, sıklıkla nişandan dönme, basit sebeplerden boşanma,

yalnızken yanından bir karartının geçtiğini hissetmesi, banyo yaparken korkması ve gözü açık sabunlanması,

bazı yerlerden geçerken sebepsiz korku hissetme (özellikle geceleri) rüyalarında sıklıkla kedi, köpek, yılan görmesi, sıklıkla garip ve korkutucu rüyalar görme sabahları çok yorgun kalkması,

bazen uyku-uyanıklık arasında parmağını dahi kımıldatamayacak ağırlık hissetmesi,

sürekli baş ağrısı ve ilaçlarla geçmeyen ağrılar bayılma ve dişlerini sıkması ve yanındakilerle konuşamama rüyalarda tuhaf insanlar görmek kısa veya uzun ve farklı varlıklar görmek,

uykuda iken dişlerini sıkmak veya gıcırdatmak islamı yaşayamamak namaz kılamamak kuranı kerim okuyamamak veya ibadet isteği olmamak,

kalabalık ortamda veya kapalı alanda sıkılmak nefes darlığı çekmek ve hep mutsuz olmak vucudunun çeşitli yerlerinde sanki bişeyler yürüdüğünü hissetmesi,

kendini hep yanlız yerlere kapatmak kimse ile konuşmak istememek ve kötü düşünceler beslemek sıklıkla tuvalete gitmek ve orada uzun kalmak gaibden sesler duymak ve o seslere karşılık vermek...
Bu belirtiler sizdede mevcutsa tedavi olmanızı tavsiye ederim.......

en güzel isimler

allah'ındır ona o

isimler ile dua

ediniz.....

tılsım nedir nasıl yapılır tılsımların etki alanları nelerdir sitemizde bulabilirsiniz

 

yıldız ilmi ve yıldıznameyle uğraşan kişilere müneccim denir ayrıca iyi bir astronomdurlar

 

vefk ilmi vefk nedir ve nasıl yapılır?

evham duası:

evham için okunacak dua devamlı inşirah süresini okumalıdır biiznillah sıkıntısı zail olur.
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam32
Toplam Ziyaret424583
bu bir paylaşım sitesidir