ayetlerin-fazileti

selamun kavlen mir rabbir rahim:

Bu Ayeti kerimeyi okumaya başlamadan önce Yâsîn'i baştan başlayıp, bu Ayete geldiğinde 818 defa okur ve sureyi okumaya devam ederek bitirirse, beklenen faydayı hızlandırmış olur. 
- Bu Ayeti kerimeyi felçli ve hasta olan veya ruhani hastalığa mübtela olan bir kimse için, bir bardak suya 818 defa okuyup nefes edildikten sonra bu su hastaya içirilirse, buna yedi gün veya daha fazla devam edilirse Allah ın izniyle şifa bulur. 
-Her türlü dilek için: Yâsîn sûresini oku ve ''Selâmün kavlen mir rabbir rahîm'' Ayeti kerimesine geldiğin zaman 818 defa tekrar edip, 18 de bir (1) ve her 100 defanın sonunda bir defa şu duayı:
Allâhümme yâ semîal münâcâti ve yâ mücîbed da'vâti ve yâ kâdiyel hâcâti ve yâ nûrül ardı ves semâvâti eselüke en tücîbe da'vetî ve takdî hâcetî fe innekeentes samedil vâhidil ehadi lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehü küfüven ehad. Ve en 
tüsallî alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ muhammedin halkıkeve alâ âlihi ve sahbihi ecmeîn. Bi rahmetike yâ erhamerrâhimîn. 
- Rızkı dar ve kârıda az olup sıkıntı içerisinde bulunan bir kimse Cuma gecesi sabaha doğru kalkıp güzelce bir abdest alıp, 
iki rekat hacet namazı kıldıktan sonra kıbleye karşı iki diz üzerine 
otursun. Besmele-i şeriften sonra 3 İhlas ve 1 defa Fatiha suresini 
okuyup, Yâsîn sûresini okumaya başlasın. ''Selâmün kavlen mir rabbir rahîm'' Ayetine geldiği zaman 21 defa bu Ayeti tekrar edip, Yâsîn'i bitirdikten sonra şu duayı okusun
-Allâhümme innî eselüke bi hakki hâzihis sûretiş şerîfeti bi hakki Selâmün kavlen mir rabbir rahîm. En terzuknî rizkan halâlen tayyiben allâhümme innî eûzü bike min şiddetil fakri ve belâed dîne allâhümmec alenî mineş şâkirîn. 
Bu tertip üzere Yâsîn sûresini iki kez daha okuyup tamamladıktan 
sonra 3 defa salavati şerife getirirse, Allah c.c. ın izniyle sıkıntıdan kurtulur. Rızkı bollaşır ve kârıda çoğalır. Subbuhun, kuddusün, Rabbul melâiketihî ve’r-rûh.”  (Ebu Davud, II, 28-35). Anlamı: “Münezzehsin, Mukaddessin, meleklerin ve Ruh’un Rabbisin.” fazileti ya kuddus ismi şerifi devamlı zikredip ve bu tesbihatı her 7 deveya 5 de bir kere zikreden kişilere fevkalede haller zuhur eder 6. hissi kuvvetlenir «Yunus as ın balık karnında bulunduğu sürece duası şu idi:
LA İLAHE İLLA ENTE SÜBHANEKE İNNI KÜN-TÜ MİNE'Z-ZALİMIN
Manası :
«Senden başka hak ma'bud yoktur Seni tenzih ederim Şüphesiz ki ben zalimlerdenim»
Müslüman bir adam herhangi (meşru) bir işinde bununla dua edecek olursa mutlaka Allah onun bu duasını kabul buyurur
«Ben öyle bir söz biliyorum ki sıkıntı ve kedere düşmüş bir kimse onu söyleyecek olursa mutlaka o sıkıntı ve kederden kurtulur O söz, kardeşim Yunus'un sözüdür Karanlıklar içinde şöyle sesleniyordu: LA İLAHE İLLA ENTE SÜBHANE-KE İNNI KÜNTÜ MİNE'Z-ZALİMIN
Yine aynı konu hakkında Resulüllah (SAV) Efendimiz:buyurdular ki:
«Balığın karnında bulunurkenHz Yunusun yaptığı dua şu idi: LA İLAHE İLLA ENTE SÜBHANEKE İNNI KÜNTÜ MİNE'Z-ZALİMİN»
Hadisin son kısmında şu cümleler yer alıyor : «Herhangi bir müslüman bir şey hakkında bu duayı yapacak olursa, mutlaka Allah onun duasını kabul buyurur»
Sa'd bin Malik (RA), Peygamber'den (SAV) şunu işit-tiğini rivayet etmiştir:
«Azız ve Celil Allah'ın ismi (öyle bir isimdir ki) onunla dua edilirse, Allah kabul eder Onunla bir şey istenilirse Allah verir O isim, Yunus bin Metta'nın yaptığı duadır»
m ve kederden kurtardık Ve işte böylece mü'minlerİ de kurtarırız» Bu, o dua ile halini arzedenlere Al-lah'ın bir şartıdır (kabul buyuracağına dair)» buyurdular Diğer bir rivayette buyuruluyor ki: «Herhangi bir hasta bu dua İle duada bulunacak olur da bununla kırk defa halini arzederse, mutlaka kendisine şehid sevabı verilir Hastalıktan kurtulacak olursa günahları da bağışlanmış olur» 

nazar değmiş ve huysuzluk yapan gece uyuyamayan korkan çocuklar için: 
çocuğun yüzüne karşı degil bulunduğu hanenin içine 7 ayetel kürsiy 1 yasin şerif 7 inşirah 3 er defada felak ve nas sürelerini okuyup haneye üflemeniz yeterlidir fakat dediğim gibi çocuğa karşı degil odasının bir köşesine doğru okuyup üfleyiniz.okumadan evvel niyet ediniz örnegin kızım esranın üzerindeki kötü enrjinin teshirini kaybetmesi için ve sıkıntısının giderilmesi için yasin süresini okumaya deyip niyet almalısınız çünkü niyet çok önemlidir... bebeklere fazla okuma yapılmaz şayet yapılırsa çocuğa ağır gelir bu konuda hassas olmak gerekir. ayrıca şu terkibide uygulayabilirsiniz çocuk 1 veya 2 yaşında ise veyahut dahada küçükse niyet edilip yasin şerifin ilk 5 ayeti sabah namazında sonraki 5 ayeti akşam namazın bu şekilde 5 er 5 er okuyup üflemeklede olabilir küçük bebeğe ve çocuğa fazla okuma yapılmaz iyi olsun diye çok okumayınız ağır gelir sıkıntı olur. nazar olmuş veya herhangi sebebten manevi rahatsızlık çeken bu geçici nöbetler donmalar sabit bakışda olabilir böyle ciddi durumlarda benimle iletişime geçmeniz öneririm.(çocuk geceleri çok ağlıyorsa ve devamlı sık sık uyanıyorsa mutlaka çocuğu okuyunuz )şifa allah taaladandır...