ya-allah-esmasinin-fazileti

ALLAH CC. ESMASININ FAZİLETLERİ:

 

Gece gündüz her fırsatta Lafza-i celali zikir eden kimseye Hak
Teala hazretleri azamet, heybet ve itibar verip, yüksek derecelere
ihsan buyurur. İnsanların yanında makbül ve hürmet gören birisi
olur. Hakikatte anlayışı ve kalp gözü açılır, anlaşılması zor hakikat
lerin sırrına vakıf olur. Olacak olan hadiseleri daha önceden
müşahede eder. Alemlerin ulvi ruhanileri ile münasebet kurar ve
onlarla görüşür.
Allah c.c. ismi şerifi daire-i Rabbani ehlinden kutbun zikridir.
1. Abdestli olarak yatağına yatıp Allah c.c. ismi şerifinin zikrine
başlayıp, uykusu gelinceye kadar zikrine devam eden kimse lutf ve
inayet sahibi olup, esrarı meleküte erişir. Rüyasında hayırlı şeyler
müşahede eder. Her zor işi kolaylıkla hallolur. Uyurken hiç kimse
ona zarar veremez. Hanesinede afat ve bela uğramaz.

2. Doktorların aciz kaldığı bir hasta üzerine Allah c.c. ismi şerifi
çok zikredilirse ve o hastanın eceli gelmemişse, Allah Teala nın
izniyle muhakkak iyileşir. Hasta olan kimsede her fırsatta Allah c.c.
ismini çok zikrederse, en kısa zamanda şifaya kavuşur.

3. Allah c.c. ismi şerifini Cuma günü Cuma namazından önce
Ya nidası ile (Ya Allah) 1000 defa okumaya devam eden kimsenin
rızık ve kazancı artar. Bolluk ve refaha kavuşup, dilemiş olduğu
herşeyde kolayca yerine gelir.

4. Herhangi bir Arabi ayın ilk Cuma günü oruçlu olarak birinci
saatte gümüş yüzük üzerine Allah c.c. ismi şerifini nakşedip, bu
yüzüğü parmağında taşıyan kimse herkez tarafından sevilir, her
yerde sözü geçer ve her istediğini yerine getirirler. Bu yüzüğü
bakire bir kız taşırsa en kısa zamanda hayırlı bir evlilik yapar. Bu
yüzüğe sahip olan kimse hergün en azından yüzükte yazılı Lafza-i
celale bakarak 66 defa Allah ismini zikretmelidir. Bir kimseden bir
talepte bulunacağı zaman yüzük sağ ele takılmalıdır.

5. Temiz bir tabak içine 66 defa Allah ismi şerifini yazıp,
zemzem, memba veya yağmur suyu ile yazıyı sildikten sonra bu
suyu hasta olan kişiye içirirsen, hastanın eceli gelmemişse, Allah
Teala hazretlerinin izniyle şifa bulur ve sihhate kavuşur.
Sarası tutmuş ve baygın yatan saralının üzerine bu sudan
serpilirse, saralı olan kimsenin Cini yanar ve Allah Tealanın izniyle
aklı başına gelir.
İmam Ahmed bin Ali el Buni r.a. şöyle buyurmuştur: Otuzdört
seneden beri saraya mübtela olan bir zata bunu tavsiye ettim. Üç
gün oruç tutup itikaftan sonra, bir tabağa 66 defa Allah ismi şerifini
yazdıktan sonra suyunu saralının üzerine serpti. Saralı hasta
şifaya kavuştu ve bir daha kendisini sara tutmadı.

Sara tutmuş ve baygın bir vaziyette yatan bir kimseyi ayıltmak
istersen: Mavi renkli keten bez üzerine hurufu mukatta' olarak 66
defa Allah ismi şerifini yaz. Yazdığın bezi fitil gibi büküp yaktıktan
sonra saralının burnuna dumanını çektirirsen, saralının aklı başına
gelir ve ayağa kalkar.
Sara tutan kişinin parmaklarına Allah c.c. ismi şerifi hurufu
mukatta' olarak yazılırsa, arız Cin yanar.

6. Bir kağıt üzerine 70 defa Allah ismi şerifini yazdıktan sonra,
yazıyı bir sürahinin içinde su ile silip bu suyu hasta olan kimseye
içirirsen, Allah c.c. ın izniyle şifa bulur ve hastalığından kurtulur.

7. Her türlü dileğinin yerine gelmesi için, kamer şartayn
menziline geldiği zaman iki rekat hacet namazı kıl. Birinci rekatta
Fatiha ile Ayetel kürsiyi, ikinci rekatta Fatiha suresi ile ihlas
suresini okuyup, namazdan sonra ismi Zatı 111 defa oku. Allah'tan
riyaset, heybet, azamet, insanların arasında sözü geçerli olmak ve
insanların kendisine itaatini isterse, istediği dilediğine ulaşır.

8. Rızkı kolaylaştırmak için ismi Zat'ı (Allah) günde 5000 defa
okuyup, ardından 1000 defa Yâ Hayyu Yâ Kayyûm ( ) isim

lerini zikreden kimsenin, bir hafta geçmeden rızkı çoğalır ve her
yerden rızık gelir.