ya-rahman-fazileti

YA RAHMAN ESMASI:

 

Öyle merhamet sahibidir ki, Cemâli'nin tecellisi ile her zerre mesrur olmuştur.
'Allâh'ın rahmeti herşeyi kuşatmıştır.'
'Yerdekilere merhamet ediniz ki semâdakiler de size merhamet etsin'.
'Merhamet etmeyene merhamet edilmez.'
Kıyamet günü adamın bir Allâh'ın huzuruna gelerek:
-Ya Rabbî, bana merhamet buyur, diye yalvaracak. Bunu üzerine Cenâb-ı Hakk ona:
-Dünyada acıyıp merhamet ettiğin bir serçe getir, Ben de sana merhamet edeyim buyuracaktır.

BU İSMİN ÖZELLİKLERİ:

1- Bu mübarek ismi vird edinenlerin taşlaşmış kalbleri yumuşar, merhamet hissinin zevkini hareketlerinde hissetmeye başlar.

Hızır Aleyhisselâm şöyle buyurmuştur:
2- 'Kim Cuma günü ikindi namazından sonra akşam namazına kadar 'Yâ Allâh, Yâ Allâh' diye samimi bir kalb ile zikre devam edip Allâh'tan hacetinii istese Allâh Teâlâ ona hacetini ihsan buyurur.'

3- Cuma günü cuma namazından sonra Cenâb-ı Hakk'ın bu mübarek ismi şerifini yüz defa okumak, kalb gafletini ve unutkanlığı izale eder. Kalbi nurlandırır.

4- İkiyüzdoksan defa 'Yâ Rahmân' diye safi bir kalb ile zikredenin dileği gerçekleşir. Zalim kimselerden de korunur.

5- Farz namazlarından sonra yüzer defa okumak, Allâh'ın rızasının kazanılmasına ve nimetlerin yağmur gibi yağmasına vesile olur.