zülcelali-vel-ikram-fazileti

ZÜLCELALİ-VEL-İKRAM
Hem büyüklük sahibi hemde fazl ve kerem sahibi demektir. bu ismi devamlı zikreden kimseye cenabı

hakk çok büyük muhabbet verir.kendisini gören herkes ona saygı ve sevgi gösterir.cenabı hakk bu kulunun

her dua ve ricasını lütfu ile kabul buyurur.bütün işlerini kolaylaştırır.adedi 1100 ..MALİKÜL-MÜLK

ZÜL-CELALİ-VEL -İKRAM isimi 25 harftir,güneş şerefinde yani koç burcuna girince 19 gün sonra25

 haneli vefki,bazı çocuklar doğarken üzerinde sarılı olan ve tulum,duvak,nikap denilen ince deriyi

parçalamadan tabaklayıp kuruttuktan sonra üzerine yazıp etrafınada sürei hadid-i ilave ederek üzerine 21

kerede hadid süresini ve 25 defa damülk süresini okuyup boynunda taşıyan kimseye kurşun isabet etmez,

etsede teshir etmez.nikab denilen bu ince deri önceden hazırlanmış olmalısı ve çizgilerininde çizilmiş

bulundurulması gerekir.ancak yazma ve okuma işleminin güneşin şerefine tesadüf ettirilmesi şarttır.