ya-alim-fazileti

el alim fazileti:

 

İlminin, bilgisinin sınırı olmayan her şeyi bilen Allah demektir.Bu isim özellikle öğretmen ve öğrencilere

yarar sağlayan bir addır. Kavrama gücünün yükseğe çıkması bu ismi anmakla söz konusu olur. Bu

esmanın kalbi nurlandırma hikmeti de vardır. Alim esmasına devam edenler zaman içerisinde çok büyük bir

kavrama gücü elde ederler. Ruhani alemleri anlama algılama hassası kazanırlar. lim esmasına ilave

olarak "Ya Allemel Guyup" kelimelerini de zikredenler kısa sürede kimi garip şeyleri görmeye başlar.

Yakaza, rüya haliyle başlayan bu güzellikler esmayı zikredenin istidadına göre keşif dairesine

doğru kayabilir.Esmanın ebcetsel sayı değeri:150/22500