felak-ve-nas-sürelerinin-faziletleri

felak ve nas sürelerinin faziletleri:

 

Muavvezeteyn, Kul eûzü bi rabbil felak ve kul eûzü bi rabbin
nâs sûre-i serifeleridir.
Ukbe bin Amir r.a. hazretlerinden rivayetle, hazreti Muhammed
s.a.v. Muavvezeteyn sureleri hakkında söyle buyurmuslardır:
Elem tera Âyâtin ünziletil leylete lem yera mislühünne kad kul
eûzü bi rabbil felak ve kul eûzü bi rabbin nâs.
(Baksanıza! Gece bana öyle Ayetler indiki onların bir benzeri daha
görülmemistir. Onlarda Kul eûzü bi rabbil felak ve Kul eûzü bi
rabbin nâs tır).
Tirmizi r.a. hazretleri rivayet edip söyle demistir: Bu surelerin
inis sebebi Yahudi Lebid ibni Asam'ın kızları peygamber efendimiz
hazreti Muhammed s.a.v. e sihir yaptıklarından dolayı peygamber
efendimiz hastalandı. Bunun üzerine Cebrâîl a.s. Muavvezeteyn
ile nazil oldu. Sihrin yerini, kimin yaptıgını ve ne ile yapıldıgını
haber verdi. Rasulullah ashabı ile beraber Zervan isimli kuyuya
gittiler. Kuyunun kapak tasının altından çıkarıp açtılar. çinde
Rasulullah s.a.v. ın taragı ve saçı vardı. Birde mumdan bir timsal
yapılmıs, ona igneler saplanmıs ve de bir yay kirisi bulunmustu.
Üzerinde 11 dügüm vardı. Cebrail a.s. dedi ki; Ya Muhammed!
''Kul eûzü bi rabbil felak'' de bir dügüm çöz. ''Min serri mâ halak''
de bir dügüm çöz dedi. Böylece peygamberimiz her Ayette bir
dügüm çözerek surelerin ikisinide bitirdi. Peygamberimiz bir hafiflik
hissederek nesesi yerine geldi ve kendini dinç hissetti.
Ebi Said el Hudri r.a. hazretlerinden söyle rivayet edilmistir:
Hazreti Muhammed s.a.v. cinlerden ve insanların kötü nazarından
sık sık Allah c.c. a sıgınırdı. Vaktaki Muavvezeteyn sureleri indi,
onlar indikten sonra bu sureleri okumaya basladı ve diger sıgınma
seklini terk etti.
Kim! Bu Muavvezeteyn surelerini hergece okursa cinlerin,
insanların ve vesvesenin serrinden emin olur.
Bir kimse bu sureleri bir zalimin yanına girerken okursa,
AllahTeala hazretleri okuyan kisiyi o zalimin serrinden korur.
Felak suresinin harfleri 73 aded olup, cümeli ebced ebced
adedi 8736 dır. Nas suresinin harfleri 80 aded olup, cümeli ebced
adedi 4987 dir.
1. Sihir bozmak için: Birbuçuk metre kadar uzunlugunda bir ipe
çözülmesi kolay 202 adet dügüm at. Sihirli olan kimsenin önüne su
dolu bir bardak koy. Sihirli olan kimse dügümlü ipi eline alıp,
Besmele ile Felak suresini okur ve ilk dügüme üfürüp, hemen
dügümü çözer. Dügümü çözerken, ''Bana yapılan sihri çözdüm''
der. Ardından Besmele ile Nas suresini okur ve ikinci dügüme
üfleyip, hemen dügümü çözer. Dügümü çözerken ''Benim için
yapılan sihri çözdüm'' der. Böylece Besmele ile Felak ve Nas sure
lerini okuyup, bütün dügümleri çözdükten sonra ipi bardaktaki suya
bırakır. Bu suyu sihirli olan kimse içtikten sonra ipi ateste yakarsın.
Sihirli olan kisi suyu içtikten sonra kendisinde büyük bir hafiflik ve
sevinç hisseder. Zaman ilerledikçe Allah' ın izniyle eski sihhatine
kavustugunu müsahede eder. Bu uygulama defalarca tecrübe
edilmis olup, sahihtir. Birçok kimse bu uygulama ile sihrin
tesirinden kurtulmustur. Bunun kıymetini bilmeli ve sihirli olan
kimselerden gizlememelidirler. Baslangıçta çekilen Besmele-i serif
yeterlidir. Daha sonra Besmele çekilmesede olur. Ama okuma
esnasında aralık yerde baska biri Üzerlik buhuru yakmalıdır.
2. Çocugun korunması için: Muavvezeteyn sure lerini bir kagıt
üzerine misk, zaferan ve gülsuyu ile yazıp, bu hirz çocugun
boynuna asılırsa, cin taslitinden, nazardan, hevam ve haserattan
Allah c.c. izniyle korunur.
3. Ruhani bir hasta üzerine tam bir itikat ve sadık bir kalp ile
yedi gün boyunca 21 defa Muavvezeteyn surelerini oku. Daha
sonra bir tabaga Besmele-i serif ile bu iki sureyi yazıp, yazıyı su
ile sildikten sonra bu suyu ruhani hastaya içirirsen, Allah Teala nın
izniyle sifa bulur.
4. Sihir iptal etmek için, sabaha karsı kalkıp güzelce bir abdest
aldıktan sonra kıbleye karsı iki diz üzerine otur ve sihrin bozulması
niyetiyle Bin (1000) defa Muavvezeteyn surelerini oku. Okuduktan
sonra bir kagıt üzerine Besmele-i serif ile bu sureleri yazıp,
yazdıgınıda üzerinde tasırsan sihir bozulur. O yazmıs oldugun hirz
üzerinde oldugu müddetçe Allah Teala hazretlerinin izniyle sihir
tesir etmez.